Slide background
Slide background

Het hoofdkantoor van de Nederlandse Bridge Bond is gevestigd in Nationaal Denksport Centrum den Hommel. Het gebouw biedt onderdak aan verschillende denksportverenigingen zoals; schaakclubs, damverenigingen, go-ers en natuurlijk verschilllende bridgeclubs. Onder het kopje denksport vindt u meer informaties en links naar de verschillende verenigingen.